Rozmiar: 15909 bajtów

- 244 -

1356, 27 III, Klingenberg (Źvikov, CSRS)

die 27 martii

Karol IV, cesarz, zatwierdza mieszczanom ząbkowickim (Frankenstein) wszystkie prawa i przywileje nadane przez swoich poprzedników oraz książąt: Bolka (Bolco) i Mikołaja (Nicolaus).

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Ernestus Pragensis), Jan, biskup lutomyśleński (Joannes Luthomislensis), kanclerz cesarski, Prothiwa, biskup Segniensis, Jan, margrabia morawski (Joannes marchio Moraviae), Konrad I, książę oleśnicki (Cunradus Olsnicensis), Bolko, książę niemodliński (Bolcko Falckenbergensis), Przemysław I, książę cieszyński (Przimislaus Teschnensis), i Jan, książę opawski (Joannes Opaviae dux).


Regest: RBM, t. VI, 1, s. 159, nr 303; Siles, rer. script., t. I, s. 164.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów