Rozmiar: 15909 bajtów

- 246 -

1356, 4 IV, Praga (Praga)

an santh Ambrosii tage des heiligen bischoves, unsirer dez obgenanten keisers Reiche in dem Czechenden und dez keisertumes in dem ersten jare und unsirer der egenanten keiserinne reiche im dritten und dez keisertumes ouch in dem ersten jare

Karol IV, cesarz (Karl ... Romischer keyser ... des reiches und kung zu Beheim), i jego żona Anna, cesarzowa rzymska i królowa czeska (Anna ... Romischa keiserinne ... dez reiches und kunginne zu Behem), przyrzekają w swoim imieniu i następców społeczności następujących miast i księstw: Świdnicy (Swidnicz), Strzegomia (Strigon), Bolkowa (Hayn), Kamiennej Góry (Landeshute), Dzierżoniowa (Reichembach), Niemczy (Nymptsch), Sobótki (Czoboten), Świebodzic (Friburg), Fridberg, Jawora (Jawer), Lwówka (Lewinberg), Schonow, Wlenia (Lehen), Gryfowa Śląskiego (Grifemberg) i Mirska nad Kwisą (Fridberg an dem Queys), iż w wypadku poddania ich władzy wystawców owe miasta i księstwa nie będą alienowane lub oddawane w lenno, przyrzekają nie zmieniać stanu posiadania księstwa, w wypadku konieczności zastawu zobowiązują się zastawiać 1 grzywnę za 10 grzywien, lecz nie wyżej, dom za 2000 grzywien, a 1 łan folwarczny za 25 grzywien. Lasy położone w pobliżu Świdnicy (Swidnicz), Dzierżoniowa (Richembach), Kamiennej Góry (Landeshute), Bolkowa (Hayn), Świebodzic (Friburg), Jeleniej Góry (Hersberg), Gryfowa (Greifemberg), Sobótki (Czoboten), Ruska k. Świdnicy (Rusk), Zerner i puszcza k. Bolesławca (Bonczelow) nie będą karczowane pod lokację wsi. Rycerze i mieszczanie powyższych księstw nie mogą bez zgody rady miejskiej każdego z tych miast zawierać transakcji wartości powyżej 30 szylingów. Mieszkańcy tych księstw mają podlegać jedynie prawowitym zwierzchnikom. Wystawcy zobowiązują się nie nadawać lenn zamkowych, wsi, dochodów płynących z obowiązku świadczenia służby konnej oraz wójtostw. Wystawcy zatwierdzają ten dokument.

Oryg.: niem., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1356, 4 IV, Praga.
Kopia: niem., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 33, s. 50; B 34, s. 9 V; B 58, s. 0445-0450; B 36, s. 17.
Druk: CDS, t. XXVII, s. 175, nr 9; Lehns u. Besitzurk., t. I, s. 504, nr 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów