Rozmiar: 15909 bajtów

- 247 -

1356, 5 IV, Praga (Prag)

der negsten dinstage nach dominicen als man singet Letare unsers Reiche in dem Zehenden und des Kaiserthumbs in dem ersten Jare

Karol IV, cesarz (Carl ... Romischer Kaiser ... und Kunig zu Beheim) widymuje i zatwierdza dokument z 1354, 12 IX, dla mieszczan kłodzkich (Glacz) (por. Regesty ¶l±skie, pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, nr 1082).

Transumpt: niem., AP Wrocław, Rep. 4 a, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów