Rozmiar: 15909 bajtów

- 249 -

1356, 7 IV, Praga (Praga)

an dem nechsten Donnerstag nach Mitfasten

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolcke Herczugk in Slezien Here von Furstenberg und zur Schweidnitz), stwierdza, iż odkupił od cesarza Karola IV (Karl Romischer Kayser) kopalnię złota w Złotym Stoku k. Ząbkowic Śl. (Reichenstain bey Franckenstain), którą to kopalnię przekazał braciom Swidigerowi (Swideger) i Henrykowi (Heinrich) von Hugwitz, po śmierci zaś nabywcy ma ona stać się własnością cesarza lub jego następców.

Kopia: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 5, s. 81; A 3, s. 216.
Druk: CDS, t. XX, s. 47, nr 119; Codex Germaniae diplomaticus, wyd. J. Ch. Lünig, t. I, Frankfurt-Leipzig 1732, s. 1155, nr CLXI.
Regest: RBM, t. VI, 1, s. 164, nr 310.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów