Rozmiar: 15909 bajtów

- 251 -

1356, 11 IV, Avinion (Auinion)

III Id. Aprilis

Innocenty VI (Innocencius), papież, zwraca się do opata klasztoru Kanoników Regularnych we Wrocławiu (Wratislauia) stwierdzając, że na prośbę kapituły wrocławskiej (Wratislauiensis) oraz Mikołaja Henrici ze Lwówka Śl. (Nicolaus... de Lewmberg), rektora ołtarza św. Jana Ewangelisty i Piotra Apostoła w katedrze wrocławskiej, tenże Mikołaj Henrici został rektorem w.w. ołtarza po śmierci Stanisława zwanego Succentoris (Stanislaus) oraz poleca biskupowi i kapitule wrocławskiej (Wratislauiensis), a także Janowi de Lessik (Johannes), prepozytowi lubuskiemu (Lubucensis), jak najszybciej wprowadzić go na to stanowisko, a dla Jakuba de Cunzindorf (Jacobus), który o nie się ubiega, troszczyć się o beneficjum "sine cura" w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) lub lubuskiej (Lubucensis).

Transumpt; łac., AA Wrocław, sygn. GG 82.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów