Rozmiar: 15909 bajtów

- 252 -

1356, 12 IV, Praga

indicione nona. II Id. Aprilis, regnorum nostrorum anno X imperii vero prima

Karol IV, cesarz (Carolus imperator), zatwierdza na prośbę Stefana de Reichenbach (Stephanus) dokument z r. 1355, 26 VII, Ząbkowice Śl. (por. nr 103), na mocy którego Jan Sekil (Johannes) sprzedał mu dochody z okręgu sądowniczego w Ząbkowicach Śl.

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Bertrandus, biskup Aptensis, Protiva, biskup Segniensis, Henryk, opat w Fuldzie (Henricus ... Fuldensis), oraz książęta: Bolko II świdnicki (Bolco Svidnicensis), Mikołaj II, książę opawski (Nicolaus Oppavie), Bolko niemodliński (Bulco Falkenbergensis), Przemysław I cieszyński (Przymischel Teschinensis), Wilhelm de Landstein (Wilhelm), burgrabia praski (Pragensis), Piotr (Petrus) i Jodok (Jodocus) de Rosenberg.


Druk: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte d. Grafen Reichenbach, t. I, Breslau 1906, s. 37, nr 175.
Ekscerpt: RBM, t. VI, 1, s. 165, nr 314.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów