Rozmiar: 15909 bajtów

- 258 -

1356, 1 V, Praga (Praga)

die b. Philippi et Jacobi Apostolorum

Kazimierz Wielki, król Polski (Kazimirus ... rex Poloniae nennon Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie et Pomeranie), zrzeka się na rzecz cesarza Karola IV (Karolus Romanorum Imperator et Boemie rex) i jego spadkobierców praw do księstwa świdnicko-jaworskiego (Swidnicensis et Jawriensis) wraz ze wszystkimi przynależnościami i prawami oraz przyrzeka nieść pomoc w razie potrzeby.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 3, s. 68.
Druk: Lehns u. Besitzurk., t. I, s. 507, nr 17.
Regest: RBM, t. VI, 1, s. 174, nr 327.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów