Rozmiar: 15909 bajtów

- 259 -

1356, 3 V, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia post dominicam Quasimodogeniti

Konrad de Falkinhayn (Cunradus), starosta wrocławski (Wraczlauiensis), stwierdza, że w jego obecności Peczko de Vrobilwicz (Peczco) nadał swej żonie Annie (Anna) jako oprawę wdowią swój folwark wielkości 3 łanów oraz 2 łany oczynszowane w Vroblowicz, które owa Anna nadała testamentem Henrykowi de Stern (Henricus) jako swojemu opiekunowi. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Maciej de Molheym (Mathias), rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Merboto de Hugewicz, Peczko Nigri (Peczco), Peczko de Rychinbach (Peczco) i Henryk (Henricus) Slancz - feudałowie, oraz Dythmarus de Mekebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 16 v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów