Rozmiar: 15909 bajtów

- 260 -

1356, 8 V, Praga

an dem Sontage, als man singet Misericordia Domini

Karol IV, cesarz, wyłącza mieszkańców ziemi zgorzeleckiej (Gorlicz) spod działania jurysdykcji miejskiej i podporządkowuje ich sądowi królewskiemu czeskiemu i landwójtowi.

Regest: RBM, t. VI, 1, s. 181, nr 341; Verzeichniss Oberlausitzischer Urkunden, t. I, z. 2, s. 67, nr 335.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów