Rozmiar: 15909 bajtów

- 264 -

1356, 19 V, Praga (Praga)

IX indicione. XIV Kal. Junii. Regnorum nostrorum anno X, imperii vero secundo

Karol IV, cesarz, nakazuje sukiennikom zgorzeleckim (Gorliczensis) handlować suknem w domu kupców lub na rynku zgorzeleckim oraz sprzedawać sukno na łokcie. Równocześnie pozwala mieszczanom zgorzeleckim (Gorliczenses) wybudować dom, w którym mogliby handlować inni kupcy za ustaloną opłatą, którą przeznacza na potrzeby miasta.

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Arnestus Pragensis), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Teodoryk (Theodricus), biskup Mindensis, książęta : Bolko II świdnicki (Bolco Swidnicensis), Bolko III opolski (Bolco Opuliensis), Jan opawski (Johannes Opauiensis), Przemko I cieszyński (Przymyslaus Theschinensis), Albert de Anhalt (Albertus), komes, Sbinco de Hasemburg i Hasco de Zwierzeticz, magistrowie kamery cesarskiej.


Ekscerpt: RBM, t. VI, 1, s. 191, nr 357.
Regest: Verzeichniss Oberlausitzischer Urkunden, t. I, z. 2, s. 68, nr 337.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów