Rozmiar: 15909 bajtów

- 268 -

1356, 28 V, Wrocław (Wratislauia)

Sabbato ante Rogaciones

Konrad de Falkinhain (Cunadus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Wincenty de Swenkenueld (Vincencius) nadał Hankowi Wintir (Hanco) i jego spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Bogunów k. Wrocławia (Bogenow) z prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieuiszczania czynszu w terminie i alienacji, rezerwując sobie prawo odkupu. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Maciej de Molheim (Mathias), Franczko de Sommerveld (Franczco) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Hanko Kolner (Hanco), Hanko Jesir (Hanco), Peczko Nigri (Peczco) - feudałowie, oraz Dythmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn 3 A, s. 31v-32.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 34 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów