Rozmiar: 15909 bajtów

- 270 -

1356, 30 V, Otmuchów (Otmuchow)

III Kal. Junii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), przekazuje Haulowi de Waczinrode (Haulus) prawo pobierania opłat od kanoników i prałatów kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu na rzecz tegoż kościoła, które nie powinny być zmieniane, uchylanie się od tych opłat przez kanoników i prałatów powinno być kara

Oryg.: łac., AA Wrocław, Katalog dokumentów kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów