Rozmiar: 15909 bajtów

- 276 -

1356, 19 VI, Praga (Praga)

19 mensis Junii. Regnorum nostrorum anno XVII Imperii vero IX

Karol IV, cesarz (Carolus quartus Romanorum Imperator et Boemiae rex), nadaje Konradowi I, księciu Śląska i panu Oleśnicy (Conradus dux Zlezie et dominus Olsnicensis et Kozlensis), i jego następcom pełne przywileje do domu (curia) położonego na Starym Mieście w Pradze (Pragensis), który w.w. książę nabył od Alberta de Krewicz (Albertus) ze wszystkimi obciążeniami i prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca poleca swoim urzędnikom zachowywać te prawa.

Druk: Codex Germaniae diplomaticus, wyd. J. Ch. Lünig, t. II, Frankfurt-Leipzig 1733, s. 250, nr XXIII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów