Rozmiar: 15909 bajtów

- 277 -

1356, 24 VI, Villa Nova k. Awinionu

IX Kal. Augusti, anno quarto

Innocenty VI, papież, zawiadamia Jana de Walkenow (Johannes), wikariusza diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), iż zarezerwował mu beneficium, które zawakuje w mieście Wrocławiu lub diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), z którego dochód roczny nie może przekraczać 25 grzywien w srebrze "cum cura" i 18 grzywien w srebrze "sine cura".

Ekscerpt: MBV, t. II, s. 192, nr 464.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów