Rozmiar: 15909 bajtów

- 278 -

1356, 24 VI, Wrocław (Wratislauia)

VIII Kal. Julii

Jerzy, syn nieżyjącego Konrada z Ząbkowic Śl. (Georgius quondam Conradi de Frankinsteyn), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, oświadcza, iż Piotr z Opola (Petrus de Opol), kanonik lubuski (Lubucensis) i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdził, że w jego obecności stawili się Jan Conoplath (Johannes), syndyk i prokurator opatki i klasztoru trzebnickiego (Trebniczensis) z jednej strony oraz Albert zwany z Kwietna k. Środy Śl. (Albertus dictus de Blumenrode) z drugiej. W.w. Jan Conoplath przedstawił oficjałowi do zatwierdzenia dokument z r. 1355, 14 VI, Trzebnica (por. nr 78), co niniejszym oficjał czyni.

Świadkowie: Jan z Grudziądza (Johannes de Grudencz), Henryk Sabey (Henricus), Daniel z Legnicy (Legnicz) - doradcy konsystorza, oraz Jerzy, syn nieżyjącego Konrada de Frankinsteyn (Georgius quondam Conradi de Frankinsteyn), kleryk wrocławiki (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, który spisał ten dokument.

Pieczęć wystawcy uszkodzona.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 210.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów