Rozmiar: 15909 bajtów

- 279 -

1356, 5 VII, Wrocław (Wratislauia)

Proxima fer. tercia post diem. Petri et Pauli Apostolorum

Konrad de Falkenhain (Conradus) stwierdza, że w jego obecności Franczko de Sittyn, mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), w imieniu swego ojca Mikołaja de Sittyn (Nycolaus) sprzedał za 100 grzywien Niczkowi Stille (Niczko), Piotrowi Bauaro (Petrus), Michałowi z Opawy (Michabel de Troppow) i Dominikowi Dominici (Dominicus), mieszczanom wrocławskim (Wratislauiensis), i ich spadkobiercom 12 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Bielany Wrocławskie k. Wrocławia (Bettclern) ze wszystkimi przynależnościami, z prawem odkupu za tę samą cenę przez sprzedającego i jego spadkobierców i prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieotrzymywania owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca (Jescho de Smolcz), Hanko Warmuth, Guntherus Birchin, Nyczko, wójt średzki (Novumforum), Nyczko Runge, Peczko de Rychenbach i Gunczelinus Kalow - feudałowie, oraz Dithmarus de Melkenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 266.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów