Rozmiar: 15909 bajtów

- 280 -

1356, 7 VII, Świdnica (Schweidnitz)

an dem nechsten Dornstage von s. Margarethae tag

Mikołaj von Sachkyrche (Nickel) sprzedał swój folwark w Zawiszowie k. Świdnicy (Sabischdorf) wraz z dworem wielkości 4 łanów i 6 prętów Tytze z Tomkowej k. Świdnicy (Tungkindorff), jego żonie ich i następcom z wolnym wypasem owiec wolny od wszelkich powinności za roczny czynsz w wysokości 4 grzywien.

Kopia: niem., nowożytna, AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, sygn. 1356, 7 VII, Świdnica.
Regest: tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów