Rozmiar: 15909 bajtów

- 281 -

1356, 9 VII, Villa Nova k. Awinionu

VII Id. Julii anno quarto

Innocenty VI, papież, nie uznaje żadnego beneficjum kościelnego, które posiada lub w przyszłości będzie posiadać Mikołaj syn Piotra z Golubia (Nicolaus Petri de Goluba), kleryk diecezji chełmińskiej (Culmensis) w diecezji wrocławskiej.

Regest: MBV, t. II, s. 185, nr 450.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów