Rozmiar: 15909 bajtów

- 285 -

1356, 25 VII, Praga (Praga)

in die b. Phillippi et Jacobi

Kazimierz Wielki, król Polski (Kazimirus ... rex Poloniae et Russie necnon Cracouie, Sandomirie, Lautitie, Cuiauie et Pomerie), potwierdza cesarzowi Karolowi IV (Karolus Romanorum Imperator et Boemierex) dokument z r. 1348, 22 XI, Namysłów (por. Regesty ¶l±skie, pod red. W. Korty, t. I, Wrocław 1975, s. 293, nr 827).

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 3, s. 66.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów