Rozmiar: 15909 bajtów

- 287 -

1356, 26 VII, Żagań (Sagan)

an dem neesten tage nach send Jacobis tag des heiligen czwelfboten

Piotr Benyn (Petir), burmistrz żagański (Sagan), i rajcy, mianowicie: Hanko Hesse, Arnold Noldil, Hanko Grunenberg, Pecze Polen, stwierdzają, że opat Dyterich i klasztor Kanoników Regularnych w Żaganiu (Sagan) nabyli za 50 grzywien od Mikołaja (Nickil), sołtysa w Jabłonowie k. Żagania (Schonenburne), oraz Hannoze i Jakuba (Jacob), jego synów, 3 łany i 3 pręty oczynszowane oraz 1 wiardunek czynszu rocznie z górnego młyna zwanego Tychmöl i inne czynsze uiszczane przez Henryka Blumil (Heynrich) z 21 prętów, Jakuba Franken (Jacob) z 3 prętów, Piotra (Petir), syna Jakuba Franken (Jacob), z pół łana i Andrzeja Korner (Andreas) z 3 łanów.

Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 116, nr 100.
Druk: CDS, IV, s. 299, nr 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów