Rozmiar: 15909 bajtów

- 290 -

1356, 26 VII, Praga (Praga)

an dinstag noch st. Jacobs tage des heiligen czwelfboten

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherin ... herczoginne von Slesien und frawe zu dem Briege), oświadcza, że w obecności cesarza Karola IV (Karl Romischen keyser und kunig zu Beheim) zawarła ugodę ze swym synem Wacławem I, księciem Śląska i panem Legnicy (Wenczlaw herczogen von Slezien und herren czu Legnicz). Por. nr 288.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 218, nr 403.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów