Rozmiar: 15909 bajtów

- 292 -

1356, 27 VII, Praga (Praga)

indictione nona. VI Kal. Augusti, regnorum nostrorum Romani XI, Boemie X, imperii vero secundo

Karol IV, cesarz (Karolus imperator), zatwierdza Lutherowi (Lutherus), synowi Gerharda de Penczk (Gerhardus), dokument swojego ojca Jana Luksemburskiego (Johannes), króla Czech, z r. 1329, 18 V dla Gerharda (Gerhardus), Konrada (Conradus) i Sdezlausa (Sdezlaus) braci de Penczk, nadający im prawa dziedziczne do posiadłości położonych w ziemi zgorzeleckiej (Gorlicensis). Por. RBM, t. III, s. 612, nr 1559.

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Arnestus Pragensis), Marguardus, biskup Augustensis, Jan, biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Jan, biskup lutomyśleński (Johannes Luthomuschlensis), kanclerz cesarski, Teodoryk, biskup Mindensis, Rudolf, książę Austrii, Styrii i Karyntii (Rudolphus Austriae, Stiriae et Carinthiae), Rudolf, książę Saksonii (Rudolphus Saxoniae), Wacław I, (Venceslaus) i Ludwik I (Ludovicus), książęta legniccy (Lignicenses), Konrad I starszy (Conradus senior) i Konard II młodszy (Conradus iunior), książęta oleśniccy (Olsnicenses), Kazimierz I (Kazimirus), książę cieszyński, i Przemysław, książę cieszyński (Przimislaus Teschinensis), Burghardus, burgrabia magdeburski (Magdeburgensis),. magister, i Ulryk de Helfenstein (Ulricus), komesi.


Regest: RBM, t. VI, 2, s. 219, nr 404.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów