Rozmiar: 15909 bajtów

- 294 -

1356, 2 VIII, Wrocław

in crastino st. Petri ad vincula

Rajcy wrocławscy sprzedają przełożonej i mniszkom klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu 10 grzywien rocznego czynszu za 100 grzywien.

Regest: AP Wroctaw, Zbiór Klosego, nr 23, s. 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów