Rozmiar: 15909 bajtów

- 297 -

1356, 3 VIII, Praga (Praga)

an send Stephans tag als er funden wart, unser Reiche des Romischen in dem eynleften, dez Behemischen in dem zehenden und des keysirtums in den andirn jare

Karol IV, cesarz (Karl ... Romischer Keysir ... und Kunig zu Beheim), zatwierdza dokonany przez Konrada I, księcia Śląska i pana Oleśnicy (Cunrat von der Olsen), i Przemysława I, księcia cieszyńskiego (Przemisl ... herczog von Thesschin), podział ziem kozielskiej (Kozil), bytomskiej (Buthum), toszeckiej (Tost) i pyskowickiej (Pysenkreczem) z przynależnościami (por. dokument 1356, 29 VII, nr 293).

Druk: Lehns u. Besitzurk., t. II, s. 426, nr 12.
Regest: RBM, t. VI, 2, s. 224, nr 412.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów