Rozmiar: 15909 bajtów

- 301 -

1356, 9 VIII, Villa Nova k. Awinionu

Augusti 9

Innocenty VI, papież, zatwierdza klasztorowi Cystersów w Lubiążu (Lubensia) dokumenty Bolesława, księcia Śląska, i Nankera, biskupa wrocławskiego, z r. 1329, 1 III (por. R. z. schl. Gesch., nr 4814) i 1329, 7 VI (por. tamże, nr 4854) w sprawie nadania temuż klasztorowi prawa patronatu nad kościołem w Rokitnicy k. Złotoryi (Rochlicz). Por. nr 303.

Regest: MBV, t. II, s. 195, nr 473.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów