Rozmiar: 15909 bajtów

- 302 -

1356, 9 VIII, Villa Nova k. Awinionu

V id. Augusti. Pontificatus nostri anno quarto

Innocenty VI (Innocentius), papież, zatwierdza klasztorowi lubiąskiemu (Lubensis), dokument nuncjusza papieskiego Gentilisa (Gentilis) w sprawie dochodów z kościoła w Sicinach k. Góry Śl. (Sichia, Sychicz) z r. 1311, 29 V Possonium (por. R. z. schl. Gesch., nr 3208) oraz dokument biskupa wrocławskiego Nankera (Nankerus episcopus Wratislaviensis) dla tegoż klasztoru w tej samej sprawie z 1330, 15 IV, Lubiąż (por. R. z. schl. Gesch., nr 4935).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 322.
Druk: VMPL, t. I, s. 573, nr 766.
Regest: MBV, t. II, s. 195, nr 474.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów