Rozmiar: 15909 bajtów

- 303 -

1356, 9 VIII, Villa nova k. Awinionu

V Id. Augustii, pontificatus nostri anno quarto

Innocenty VI (Innocentius), papież, zatwierdza klasztorowi lubiąskiemu (Lubensia) dokument w sprawie dochodów z prawa patronatu nad kościołem w Rokitnicy k. Złotoryi (Rothlitz) księcia Bolesława III legnickiego (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus in Legnicz et in Brega) z 1329, 1 III, Legnica (por. R. z. schl. Gesch., nr 4814) oraz dokument Nankera, biskupa wrocławskiego (Nankerus ... Wratislaviensis), dla tegoż klasztoru w powyższej sprawie z 1329, 7 VI, Wrocław (por. R. z. schl. Gesch., nr 4854). Por. nr 301.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 321.
Druk: VMPL, I, s. 574, nr 767.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów