Rozmiar: 15909 bajtów

- 306 -

1356, 10 VIII, Praga

am st. Laurencii tag, unser reiche d. Rom. in d. XI d. Behem in d. X und d. keis ... in dem andern

Karol IV, cesarz, nadaje braciom Cuncze i Witche von Kottewicz i ich następcom wieś zwaną Halbe Doreff leżącą nad rzeką Czirne w okręgu zgorzeleckim (Gorliczschen) oraz pola leżące między dwoma brzegami rzeki Czernen do Pheibemans forth i Wilhelms hammerstadt z pastwiskami, jazami z rybołówstwem oraz prawem swobodnego polowania.

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 234, nr 426.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów