Rozmiar: 15909 bajtów

- 308 -

1356, 11 VIII

Karol IV, cesarz, zatwierdza kontrakt kupna-sprzedaży dochodów z wójtostwa w Z±bkowicach ¦l. z 1355, 26 VII (por. nr 103).

Wzmianka: Z.f.G. Schl., t. XXXIII, s. 229; J. A. Kopietz, Geschichte d. deutschen Kultur, Breslau 1910, s. 100 i 293.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów