Rozmiar: 15909 bajtów

- 310 -

1356, 12 VIII, Praga (Praga)

IX indictione. II Id. Augusti. Regnorum nostrorum Anno Romano undecimo Boemie decimo, Imperii vero secundo

Karol IV, cesarz (Karolus Quartus ... Romanorum Imperator et Boemie rex) zatwierdza rajcom i całej społeczności miasta Wrocławia (Vratislaviensis) wszystkie dotychczasowe przywileje nadane przez swoich poprzedników oraz książąt śląskich. Poza tym przyrzeka, iż wszystkie nabytki terytorialne uzyskane w Polsce (Polonia) wcieli na trwałe do Królestwa Czech (Regnum Boemie), w tym również miasto Wrocław (Wratislaviensis). Por. Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. II, Wrocław 1983, s. 219, nr 618.

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan, biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomucensis), Teodoryk, biskup Mindensis (Theodricus), książęta: Rudolf austriacki (Rudolphus Austrie), Bolko II, świdnicki (Suidnicensis), Jan opawski (Johannes Opauie), Wacław I i Ludwik I, książęta legniccy (Wenceslaus et Ludwicus Legnicenses), Bolko III opolski (Opoliensis), Burchardus, burgrabia magdeburski (Magdeburg), Ulryk de Helfenstein i Albert (Albertus) z hrabstwa-księstwa Anhalt (NRD) - komesi.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1356, 12 VIII, Praga.
Kopie: niem., tamże, sygn. D 2, s. 207-207 v; łac., tamże, sygn. D 9, s. 316-323; tamże, sygn. D 6, s. 19-21v; tamże, sygn. D 9, s. 397-405, tamże, sygn. D 7, s. 8v-10.
Druk: Siles. rer. script., t. I, s. 909, nr CXLVI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów