Rozmiar: 15909 bajtów

- 312 -

1356, 18 VIII, Villa Nova k. Awinionu

XV Kal. Septembris, anno quarto

Innocenty VI, papież, poleca dziekanowi wyszehradzkiemu (Vissegradensis), troszczyć się o kanonikat z ekspektatyw± na prebendę w diecezji praskiej (Pragensis) dla Henryka, kleryka wrocławskiego, syna nieżyj±cego Bolesława I, księcia opolskiego, na pro¶bę cesarza Karola IV oraz na pro¶bę krewnych owego Henryka - Ludwika, króla węgierskiego (Ludouicus ... Ungariae), i Kazimierza Wielkiego, króla Polski (Casimirus ... Poloniae).

Regest: MBV, t. II, s. 196, nr 476.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów