Rozmiar: 15909 bajtów

- 316 -

1356, 30 VIII, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia post diem b. Bartholomei Apostoli

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że za zgodą swej żony Klary (Clara) sprzedał za 56 grzywien Janowi Sydinfadim i jego spadkobiercom za pośrednictwem Konrada Rempel (Conradus), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), 7 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Jeczonowicz k. Wrocławia wraz z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania powyższego czynszu oraz odkupu w ciągu 2 lat, począwszy od święta św. Michała. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Arnold de Pag (Arnoldus), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Hanko Persk, Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Guntherus Byrchin, Peczko de Rychenbach i Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 262.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów