Rozmiar: 15909 bajtów

- 322 -

1356, 7 IX, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Nativitatis st. Marie Virginis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Honlinus z Głogowa (Glogouia), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał za 48 grzywien Katarzynie, wdowie po Henryku Slogil (Katherina relicta Henrici), oraz jej spadkobiercom za pośrednictwem Jana Sechsbechir (Johannes), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), 6 grzywien rocznego czynszu i inne dochody ze swych dóbr w Partynicach k. Wrocławia (Patenicz) z prawem nabywcy do zastawu tych dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu oraz prawem odkupu w ciągu 8 lat za tę samą cenę. Jeżeli czynsz ten nie zostanie odkupiony, to na mocy testamentu w.w. Katarzyny ma on stać się własnością w.w. Jana Sechsbechir i jego spadkobierców. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Hanko Persk, Herman de Rymberg (Hermannus), Guntherus Birchin, Peczko de Richenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Oryg.: łac., AP, Wrocław, Rep. 67, nr 360.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów