Rozmiar: 15909 bajtów

- 323 -

1356, 11 IX Lubin (Lobin)

III Id. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), zatwierdza dokument Ludwika I, księcia Śląska, pana Legnicy i Lubina (Ludovicus dux Slesie et dominus in Legnicz et in Lobin), dla kościoła parafialnego w Furstinhayn z 1355, 4 XI, Lubin (por. nr 152).

Świadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Bytom), kantor kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), Jakub Augustini (Jacobus), archidiakon legnicki (Legnicensis), Klemens z Wiązowa k. Strzelina (Clemens de Wanzow), proboszcz z kościoła Św. Piotra w Legnicy (Legnicz), Jan Danielewicz (Johannes), proboszcz w Niemczy (Nempcz), Albert z Zatora (Albertus de Zator), proboszcz kościoła Św. Katarzyny, i Piotr Mozbog (Petrus), proboszcz w Byczynie k. Kluczborka (Byczyna).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrodaw, Rep. 116, nr 101.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów