Rozmiar: 15909 bajtów

- 326 -

1356, 17 IX, Awinion (Auinion)

XV Kal. Octobris, anno quarto

Innocenty VI, papież, poleca biskupowi poznańskiemu (Poznaniensis) troszczyć się o kanonikat z ekspektatywą na prebendę w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) dla Divissio Parandotae (Dyuissius), kanonika krakowskiego (Cracouiensis), który również posiada archidiakonat kaliski (Kalissiensis).

Regest: MBV, t. II, s. 198, nr 483; VMPL, t. I, s. 580, nr 774.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów