Rozmiar: 15909 bajtów

- 327 -

1356, 17 IX, Awinion (Avinion)

XV Kal. Octobris, anno quarto

Innocenty VI, papież, na prośbę Kazimierza Wielkiego, króla Polski (Kazimirus Poloniae rex), poleca kustoszowi kościoła krakowskiego (Cracoviensis) zarezerwować godność lub urząd kościelny "cum cura" lub "sine cura" w kościele Św. Krzyża w Opolu (Opol) w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis) dla Piotra Thomissae de "Tansina", kanonika sandomierskiego (Sandomiriensis).

Regest: MBV, t. II, s. 198, nr 482; VMPL, t. I, s. 580, nr 774.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów