Rozmiar: 15909 bajtów

- 328 -

1356, 17 IX Awinion (Auinion)

XV Kal. Octobris, anno quarto

Innocenty VI, papież, na pro¶bę Kazimierza Wielkiego, króla Polski (Kazimirus Poloniae rex), poleca biskupowi poznańskiemu (Poznaniensis) oprócz posiadanego kanonikatu i prebendy w diecezji wrocławskiej (Vratislauiensis) zabiegać dla Jana Czelegi (Johannes) o prepozyturę w Łęczycy (Lanciciensis) w diecezji gnieĽnieńskiej (Gneznensis).

Regest: MBV, t. II, s. 197, nr 480; VMPL, t. I, s. 580, nr 774


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów