Rozmiar: 15909 bajtów

- 329 -

1356, 24 IX Otmuchów (Othmuchow)

VIII Kal. Octobris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że rajcy grodkowscy (Grotkouienses )24 VI 1356 r. sprzedali dożywotnio za 15 1/2 grzywny Janowi z Brzegu (Johannes de Brega), rektorowi szkoły Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), 3 grzywny rocznego czynszu z dochodów miasta Grodkowa (Grotkouiensis).

Świadkowie: Franciszek, biskup Canticensis (Franciscus), Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Jacobus Legniczensis) i Albert z Zatora (Albertus de Zator), kanonik kościoła Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislauia).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1356, 26 IX, Otmuchów.
Regest: AP Wrocław, Kolekcja Klosego, nr 107, s. 88, nr XXXII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów