Rozmiar: 15909 bajtów

- 330 -

1356, 25 IX, Awinion (Avinion)

VII Kal. Octobris, anno quarto

Innocenty VI, papież, poleca arcybiskupowi praskiemu (Pragensis) starać się o kanonikat wrocławski dla Henryka de Meziric (Mossenicz), kanonika ołomunieckiego (Olomucensis), który również posiada kanonikat i prebendę na zamku praskim (Pragenss) i parafię Mostenicz (Mesericz) w diecezji ołomunieckiej.

Regest: MBV, t. II, s. 204, nr 503.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów