Rozmiar: 15909 bajtów

- 333 -

1356, 27 IX, Praga (Praga)

an st. Wenczlawes obent, unserr reiche in dem XI iar wid des keysertumes in dem andern

Karol IV, cesarz, nadaje Thymen von Koldicz oraz jego następcom, mianowicie bratu Hannusowi von Koldicz (Hannus) i kuzynom, 60 skojców groszy praskich tytułem zaciągniętego długu w wysokości 300 skojców groszy praskich z dochodów miast m. in. Zgorzelca (Gorlicz) i Lubania (Luban), tak długo, aż dług ów będzie spłacony. Oprócz tego zobowiązuje te miasta do spłacenia 200 kóp groszy Rudolfowi, księciu Saksonii (Rudolf ... ze Sachsen), oraz Janowi, burgrabiemu magdeburskiemu (Johans burgrafen ze Meidburg).

Ekscerpt: RBM, t. VI, 2, s. 251, nr 451.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów