Rozmiar: 15909 bajtów

- 338 -

1356, 4 X, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia post diem b. Michaelis

Konrad de Falkenhayn (Conradus), stwierdza, że w jego obecności Geza zwana de Lubow, mieszczka wrocławska (Wratislauiensis), w swoim imieniu oraz siostrzenicy Agnieszki (Agnes), córki nieżyjącej Adelajdy z Borka k. Wrocławia (Adelheydis de Burg), sprzedała za 20 grzywien Henrykowi z Kątów Wrocławskich (Henricus de Kanth), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), jego żonie Agnieszce (Agnes) i ich spadkobiercom 2 grzywny dochodu rocznego, które należały do w.w. Adelajdy oraz stanowiły spadek jej córki Agnieszki, uiszczane przez Cunada Stilluoit z 3 łanów w Kaldinhus w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis), ze wszystkimi prawami, wraz z prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu owego czynszu przez Cunada Stilluoit za tę samą cenę. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Guntherus, Peczko de Rychinbach, Mikołaj de Rychinbach (Nicolaus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolans de Strachewicz) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 280.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 423.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów