Rozmiar: 15909 bajtów

- 341 -

1356, 10 X, Awinion (Avinion)

indictione nona die decima mensis Octobris. Pontificatus sanctissimi Innocencii pape sexti anno quarto

Jan Schumtus (Johannes), kleryk i papieski notariusz publiczny, stwierdza, iż papież Innocenty VI (Innocencius papa VI) oświadczył o istnieniu sporu między dwoma stronami, mianowicie: Henrykiem de Bancz (Henricus), wikariuszem, Henrykiem z Głogowa (Henricus de Głogów), oficjałem wrocławskim (Wratislauiensis), Henryk (Henricus), scholastykiem, Kjnczkiem ze Skałki k. Wrocławia (Cunczko dictus Schalkow), Lutkiem zwanym Culp (Leutko), Janem zwanym kaznodzieją (Johannes), Janem z Lubeki (Johannen de Lubek), Janem zwanym medykiem (Johannes), Piotrem zwanym Crumpholcz (Petrus), Jakubem z Otmuchowa (Jacobus de Otmachow), Wawrzyńcem Hartlebi (Laurencius), Janem, synem Mikołaja z Nysy (Johannes Nicolai de Nissa), i Czamboriem z Pogorzeli k. Brzegu (Czamborius de Pogrel) - kanonikami, Mikołajem zwanym Franczkone (Nicolaus), Wolframem de Panewicz (Wolframus), Ticzonem de Panovilcz (Ticzo) - rycerzami, Mikołajem Balmatoris (Nicolaus), Ottonem Balmatoris (Otto) i Czamboriem, kanonikiem (Zamborius) wrocławskim (Wratislauiensis), z jednej strony, a Piotrem Egidii de Cogheryn (Petrus), którego prokurator wniósł skargę do Oldrada de Maynensis (Oldradus), archiprezbitera kościoła mediolańskiego (Mediolanensi) a którą papież przekazał do rozpatrzenia Lucoli z Mediolanu (Lucola de Mediolano) i upoważnił go do wydania wyroku w sporze. Papież na prośbę Jana ze Środy Śl. (Johannes de Nouoforo), medyka, i Jana z Lubeki (Johannes), kanoników wrocławskich (Wratislauiensis), upoważnia Lutolda z Mediolanu do uwolnienia ich od ekskomuniki.

Świadkowie: Mannele de Pasquano, Tomasz de Bononia (Thoma), Ancelinus de Maynerys z Mediolanu (Mediolan), notariusz publiczny, oraz Jan Schumtus (Johannes), notariusz publiczny.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. R 91.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów