Rozmiar: 15909 bajtów

- 342 -

1356, 12 X, Awinion (Auinion)

XII mensis Octobris, indiccione IX, pontificatus Innocencii VI, anno quarto

Jan, biskup warmiński (Varmiensis), potwierdza za pośrednictwem Szymona z Legnicy (Symonus de Legucz), kanonika wrocławskiego (Vratislauiensis), część obciążeń swojego biskupstwa na rzecz Stolicy Apostolskiej.

Regest: MBV, t. II, s. 208, nr 519.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów