Rozmiar: 15909 bajtów

- 344 -

1356, 14 X

die b. Kalixti pape

Rajcy wrocławscy sprzedają ze swych dochodów Łucji Frenczlisse (Lucia), mieszczce świdnickiej (Swidniczensis), 4 grzywny rocznego czynszu za 40 grzywien, które jednocześnie nadaje ona testamentem dożywotnio swoim synom Franciszkowi (Franciscus), krzyżowcowi z gwiazdą, Pawłowi (Paulus), dominikanowi, oraz swojemu bratu Piotrowi (Petrus).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 6-7.


Źródło


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów