Rozmiar: 15909 bajtów

- 350 -

1356, 17 X, Wrocław (Wratislauia)

XVI Kal. Mensis Nouembris

Piotr z Opola (Petrus de Opol), kanonik lubuski (Lubucensis), stwierdza, że na jego ręce wpłynęła skarga od opatki klasztoru Benedyktynek w Strzegomiu (Stregun) przeciw Annie zwanej de Fredlant (Anna) i Mikołajowi zwanemu Grulich (Nicolaus), mieszczanom strzegomskim (Stregomienses), wobec których prokurator w.w. benedyktynek Jan Conoplath (Johannes), niegdyś w obecności wystawcy dochodził praw do świadczeń oskarżonych wobec klasztoru, których nie uiszczali w.w. Anna przez 15 lat, a Mikołaj przez rok. Anna powinna świadczyć na rzecz klasztoru 3 kamienie łoju i l kamień łoju z ławy mięsnej, którego nie uiszcza już od 18 lat. W dalszym ciągu skargi stwierdza się, że Anna ma uiścić na rzecz klasztoru 15 kamieni łoju, a Mikołaj 1 kamień łoju. Wystawca zobowiązuje oskarżonych do wywiązywania się ze zobowiązań wobec klasztoru, obciążając ich kosztami 3 wiardunków.

Świadkowie: Henryk de Fursteynualde (Heynricus), Henryk Zabey (Heynricus), Jan de Grudencz (Johannes) i Daniel z Legnicy (Daniel de Legnicz) i Jerzy z Ząbkowic Śl. (Georius de Frankinstein), notariusz publiczny.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 123, nr 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów