Rozmiar: 15909 bajtów

- 354 -

1356, 25 X, Awinion (Auinion)

VIII Kal. Novembris, Poniificatus nostri anno quarto

Innocenty VI, papież, rozszerza kompetencje jako nuncjusza papieskiego na Polskę (Polonia) i Węgry (Ungaria) scholastyka krakowskiego (Cracoviensis) Arnolda de Caucina również na diecezję wrocławską (Wratislauiensis).

Ekscerpt: MBV, t. II, s. 210, nr 523.
Druk: VMPL, t. II, s. 579, nr 773.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów