Rozmiar: 15909 bajtów

- 357 -

1356, 31 X, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia omnium Sanctorum

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Nycuscho, mąż Maruszy (Maruscha) z Krajkowa k. Wrocławia (Craicow), sprzedał za 4 grzywny i 3 wiardunki Peczkowi Bauaro (Peczko) i Hankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessin) oraz ich spadkobiercom pół grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Krajkowie k. Wrocławia (Kraicow) ze wszystkimi prawami wraz z prawem do zastawu dóbr przez nabywców w wypadku nieotrzymywania tego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Heynko Hundisfelt, Peczko de Rychenbach - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauieinsis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 279.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów