Rozmiar: 15909 bajtów

- 361 -

1356, 5 XI, Wrocław (Wratislauia)

indicione X die Sabbati ante festum b. Martini Episcopi et confessoris, que fuit quinta mensis Novembris

Piotr, syn nieżyjącego Mikołaja de Cunczindorph (Petrus quondam Nicolai), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności oraz Wilhelma, opata klasztoru Premonstratensów we Wrocławiu (Wylhelmus ... Wratislaviensis), Mikołaj zwany Bankow (Nicolaus) i jego żona Dorota (Dorothea) z jednej strony oraz Jan zwany Kroyl (Johannes), profes klasztoru Św. Wincentego i prepozyt w Łosinie k. Trzebnicy (Lossen), z drugiej dokonali aktu kupna-sprzedaży. Mianowicie w.w. Mikołaj i jego żona Dorota sprzedali w.w. Janowi 3 1/4 wolnego łana ziemi we wsi Bankow położonych między dobrami Łosina (Lossina) k. Trzebnicy i Bukowina k. Trzebnicy (Bokwina) za 11 grzywien. Posiadłość ta po śmierci nabywcy ma stać się własnością opata i klasztoru Św. Wincentego, za życia zaś Jana klasztor ma posiadać prawa dziedziczne do połowy owych łanów.

Świadkowie: Daniel, prepozyt, Bogusław (Boguslaus), przeor, Jan Pastericz (Johannes), pielęgniarz, Deynhardus i Goranarius, profesi klasztoru Św. Wincentego, Mikołaj z Góry Śl. (Nicolaus de Góra), kleryk i notariusz opata Wilhelma, Mikołaj Tschirm (Nicolaus), piekarz, Paweł z Psiego Pola k. Wrocławia (Paulus de Hundisueld), Mikołaj de Pomerio (Nicolaus), krewni w.w. opata, oraz Piotr, syn nieżyjącego Mikołaja de Cunczindorph (Petrus quondam Nicolai), notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 361.
Kopia: łac., tamże. Rep. 135, sygn. D 90 II, s. 301.
Regest: tamże, sygn. D 94, s. 210.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów