Rozmiar: 15909 bajtów

- 362 -

1356, 7 XI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. secunda ante diem b. Martini

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Katarzyna, córka Mikołaja z Sołtysowic k. Wrocławia (Katherina filia Nycolai de Mulheim), sprzedała za 18 grzywien pół łana ziemi z przynależnościami z folwarku Braszowice k. Ząbkowic Śl. (Bowgarth, Bowingarthen) Mikołajowi Russwini (Nycolaus) i jego spadkobiercom ze wszystkimi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościcławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Heinko Hundisfeld, Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) - feudałowie, oraz Dythmarus Mekkenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 276.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 16v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów