Rozmiar: 15909 bajtów

- 363 -

1356, 9 XI, Wrocław ?

fer. IV ta proxima ante diem b. Martini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Jeckelinus z Samborza k. Środy Sl. (Czamborndorf) sprzedał za 99 grzywien Henrykowi (Henricus) i Andirkowi (Andirko) braciom zwanym z Chmielowa k. Środy Śl. (Smelwicz), oraz ich spadkobiercom 3 łany ziemi ornej oraz pół grzywny czynszu z połowy łana we wsi Samborz k. Środy Śl. (Czamborndorf) ze wszystkimi przynależnościami, korzyściami i prawami, w tym z prawem alienacji. Nabytki te po śmierci Henryka mają stać się własnością Andirka i jego spadkobierców.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Harmannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Heinko z Psiego Pola k. Wrocławia (Hundisfeld), Peczko de Richenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Hanko z Urazu k. Wołowa (Owras) i Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 263.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2825.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów